Změny v katastru nemovitostí s novým občanským zákoníkem

 

Změny v katastru nemovitostí s příchodem nového občanského zákoníku, budou mimo jiné znamenat, že se vkladové řízení prodlouží minimálně na dvojnásobnou dobu.

Díky zvýšené intenzitě informování účastníků vkladového řízení tak bude řízení vkladu do katastru trvat kolem 30 dní.

Každý vlastník nemovitosti bude totiž informován o jakémkoli vkladu, který se týká jeho nemovitosti a pak bude mít 20 dní na zpochybnění. Po tuto dobu bude vkladové řízení přerušeno. Po uplynutí této lhůty bude katastrální úřad v řízení pokračovat.

Zprávy budou zasílány bezplatně pomocí pošty nebo do datových schránek. Bude také možné si objednat službu hlídání změn. V tomto případě budou informace o vkladovém řízení zasílány tam kam si majitel určí. Tato služba bude od roku 2014 zpoplatněna. Navrhováno je 200 Kč do 20 nemovitostí na neomezeně dlouhou dobu až po 20 Kč za nemovitost/rok nad tento limit s omezením půl milionu Kč za rok.

 

Změny se dotknou i kupců, kteří budou více chráněni.

Pokud bude kupující jednat v dobré víře v informace v katastr nemovitostí, který se od roku 2014 stává oficiálně jedním z veřejných seznamů, pak bude více chráněn. Začne totiž platit tzv. princip materiální duplicity, tedy víra v to, že v katastru nemovitostí budou zapsány právní vztahy úplně a pravdivě.. Pokud to co je napsánu v katastru nemovitostí není v souladu se skutečným právním stavem věci, je poskytována ochrana člověku či firmě, která nabyla věcné právo k nemovitosti za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle údajů v katastru. Tzn. zápis v katastru bude mít větší váhu než skutečný právní stav. (vyjímky jsou popsány v §984-986 nového občanského zákoníku.)

 

Návrh na vklad

Zahajuje účastník vkladového řízení. Bude platit zásada priority. Tedy, kdo dříve návrh na vklad podá, ten bude mít přednostní právo. Nově se zaznamenávají hodiny a minuty doručení návrhu na vklad.

 

Vkladová listina se bude podávat pouze v jednom vyhotovení a to buď v papírové formě nebo elektronicky. Uchovávána bude v té formě ve které byla katastrálnímu úřadu doručena.

 

V případě zastoupení účastníka vkladového řízení na základě plné moci, bude muset být podpis zmocněnce úředně ověřený. Vyjímkou je pouze případ u osoby, která veřejnou listinu sepíše a zároveň udělí plnou moc.

 

Pokud bude vše v pořádku a katastrální úřad vyhoví návrhu na vklad, pak se již rozhodnutí nebude doručovat a rozhodnutí nabyde platnosti dnem zápisu.

Katastrální úřad bude účastníků, řízení zasílat informaci o tom jaký vklad byl proveden. Vždy bude informován vlastník reality.

V případě nevyhovění se vypracuje v katastrálním úřadu písemné odůvodnění, které se rozešle účastníkům řízení.

 

Poznámka spornosti

Pokud má někdo důvod tvrdit, že zápisem vkladu do katastru nemovitostí byla jeho práva dotčena, má právo se ve lhůtě 1 měsíce od doby co se dozvěděl nebo mohl dozvědět o vkladu, podat tzv námitku spornosti, kterou katastrální úřad napíše do seznamu. Pak se dotčená osoba musí do 2 měsíců obrátit na soud, jinak KÚ námitku spornosti vymaže. Práva na výmaz cizího práva se lze domáhat až v periodě 3 let od provedení zápisu do katastru.

V případě úspěchu u soudu je poznámka spornosti namířena proti té osobě, které svědčí popřený zápis, eventuálně proti dalším osobám, které dosáhly dalších zápisů. Vlastník nemovitosti je tak chráněn po dobu 3 let.

 

Cenové zápisy nově v katastru

Katastr nemovitostí bude nově evidovat ceny za které se provádí dané transakce. Tyto ceny budou evidované zvlášť a bude je možné získat na základě průkazu totožnosti. Katastrální úřad pak je povinen vést evidenci žádajících osob.

 

 

 

Datum publikace: 12.11.2013

Více článků z kategorie Katastr nemovitostí

Ve zkratce

26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...

10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...

8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...

7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...

15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti